Nowy wóz strażacki dla OSP Niemojki

W dniu 27 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowego wozu strażackiego przekazanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemojkach.

Uroczystości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów z placu przy strażnicy OSP do Kościoła pw. Apostołów Piotra i Pawła, w którym odprawiona została Msza św. w intencji strażaków. Po Mszy uczestnicy wrócili na plac przy strażnicy, gdzie przywitano wszystkich gości. Samochód został uroczyście poświęcony, a Pani Ewa Janina Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, oficjalnie dokonała przekazania kluczyków do pojazdu na ręce kierowcy OSP Niemojki. W wystąpieniach zaproszeni goście gratulowali strażakom OSP i wszystkim innym osobom, które staraniami przyczyniły się do zakup wozu.

W wydarzeniu uczestniczyli:
Gospodarze: Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz
oraz goście:
 • Ewa Janina Orzełowska – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP
 • Marcin Sławecki – Dyrektor Gabinetu Ministra Sprawiedliwości
 • Justyna Pętkowska – Dyrektor biura Posła Marka Zagórskiego Posła na Sejm RP
 • Szymon Gutowski – Asystent Daniela Milewskiego Posła na Sejm RP
 • Wiktor Klimiuk – Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Janusz Kobyliński – Starosta Powiatu Łosickiego
 • Michał Michaluk – Wicestarosta Powiatu Łosickiego
 • Grzegorz Góral – Wójt Gminy Kotuń
 • Jerzy Garucki – Wójt Gminy Paterów, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego
 • Jacek Stachowicz – kierownik placówki terenowej KRUS w Łosicach
 • Małgorzata Raczyńska-Weinsberg i inni niewymienieni

Po oficjalnej części zaprezentowano zakupiony sprzęt i uruchomiono „Małgośkę” – takie imię nosi nowy wóz zasilający szeregi OSP w Niemojkach. Chętni mogli skorzystać z przejażdżki nowym samochodem.

Koszt całkowity samochodu to 1 035 660 zł., w tym pozyskane od:

 • Miasta i Gminy Łosice: 375 000 zł.
 • Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 350 000 zł.
 • Komendy Głównej PSP KSRG: 110 000 zł.
 • Samorządu Województwa Mazowieckiego: 100 000 zł.
 • Fundacji ORLEN: 100 000 zł.
 • OSP Niemojki: 660 zł.
Powrót na początek strony