Aktualności

NGO - powołanie komisji konkursowych

14 lutego 2022 r.  Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie: 

  1. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2022,
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2022.

Składy komisji oraz regulaminy pracy komisji zostały określone w zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.

Powrót na początek strony