NGO - Powołano komisje konkursowe

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021.

Składy osobowe i regulaminy pracy poszczególnych komisji określają stosowne zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice. 

Aktualności

Powrót na początek strony