Laboratoria Przyszłości

„Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”.

W jej ramach szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. Program umożliwi stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający w odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły uzależniona została od liczby uczniów.

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” szkoły prowadzone przez Miasto i Gminę Łosice otrzymały łącznie 285 900,00 zł, w tym:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach – 140 700,00 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach – 115 200,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Niemojkach – 30 000,00 

Szkoły rozpoczęły już wydatkowanie przyznanych środków finansowych. Nowoczesny sprzęt pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach zajęć obowiązkowych, ale i pozalekcyjnych.

lab.png

Powrót na początek strony