Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Łosice odbyły się 24 marca 2023 r. w Miejsko Gminnej – Bibliotece Publicznej w Łosicach.

W Miejsko Gminnej – Bibliotece Publicznej w Łosicach odbyły się konsultacje społeczne w sprawie uchwały podjętej przez Radę Miasta i Gminy Łosice.

Konsultacje społeczne w sprawie uchwały dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Łosice odbyły się 24 marca 2023 r. w Miejsko Gminnej – Bibliotece Publicznej w Łosicach. Przeprowadziliśmy i omówiliśmy diagnozę na potrzeby ww. uchwały biorąc pod uwagę strefy: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną. Zapraszamy mieszkańców 31 marca br. o godz. 13. 00 na kolejne konsultacje oraz dyskusję na temat potrzeb inwestycyjnych i nie inwestycyjnych na proponowanym obszarze rewitalizacji.

Powrót na początek strony