Konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2030 roku i kieruje ww. projekt do konsultacji społecznych

Zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą przedstawiać opinie, stanowiska i propozycje dotyczące projektu Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego do 2030 roku, w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub elektronicznej na adres:

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl
tel. 22 59 79 050

Czas trwania konsultacji społecznych: 30 czerwca - 21 lipca 2022 r.

Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Opinie, uwagi i wnioski wniesione po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Więcej informacji: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konsultacje?kid=120

0x0.png

Powrót na początek strony