Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z NGO

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

  1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii w/w podmiotów w sprawie poddanej konsultacji.
  2. Przedmiotem konsultacji będzie Program Współpracy Miasta i Gminy Łosice
    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie na 2023 rok.
  3. Formą konsultacji będzie otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
  4. Spotkanie odbędzie się 26 października 2022 r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.
  5. Konsultacje obejmują Miasto i Gminę Łosice.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 
Mariusz Kucewicz

Powrót na początek strony