Aktualności

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na 2021 r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursach na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Łosice. Termin składania ofert: 9 lutego 2021 r., godz. 15.00 (decyduje data wpływu przesyłki).

Szczegóły:

Konkurs ofert - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie i załączniki

Konkurs ofert - Kultura fizyczna

Ogłoszenie i załączniki

Konkurs ofert - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie i załączniki

Powrót na początek strony