Aktualności

Konkurs dla młodzieży na Inicjatywę Lokalną na obszarze LGD

Ogłosiliśmy konkurs na Inicjatywę Lokalną na obszarze LGD. Nabór trwa od 15.05.2023 r. do 29.05.2023 r.

Celem konkursu jest

  • pobudzenie aktywności ludzi młodych i potencjału wśród grup nieformalnych do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej,
  • wykreowanie działań wzmacniających i pobudzających aktywność mieszkańców,
  • integracja lokalnej społeczności,
  • odkrywanie i wspieranie lokalnych inicjatyw,
  • zwiększenie liczby oddolnych inicjatyw realizowanych na obszarze LGD,
  • wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizowane na obszarze LGD.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

  • Grupy nieformalne (minimum 3 osoby, młodzież max. 25 lat), które nie posiadają osobowości prawnej i chcą wspólnie realizować inicjatywę, mieszkające na obszarze SLGD;
  • Dopuszczamy udział osób poniżej 18 r.ż

Uczestnicy na realizację pomysłu mogą uzyskać maksymalnie 1000 zł dofinansowania. W ramach zgłaszanej inicjatywy można realizować m.in. wydarzenia, spotkania, szkolenia, warsztaty, wyjazdy, zakup sprzętu, wyposażenia.

 Szczegółowe informację w tym niezbędne dokumenty można uzyskać na stronie internetowej LGD: Tygiel Doliny Bugu, oraz pod numerem telefonu: 797 091 197.

Konkurs Inicjatywa Lokalna na Obszarze SLGD Tygiel Doliny Bugu(1).jpg

Powrót na początek strony