Komunikat na temat terminów opłat środowiskowych

Uwaga! 31 marca 2024 r. upływa termin płatności opłat za korzystanie ze środowiska!

Do 31 marca 2024 r. należy:

  • przedłożyć marszałkowi województwa wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska zawierający naliczenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, za wydane uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych i składowanie odpadów za rok 2023
  • wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2023 w przypadku, gdy wysokość rocznej opłaty za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 800 zł, na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa: 49 1240 1037 1111 0000 0692 3855

UWAGA! Na rok 2023 obowiązują nowe stawki opłat.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakładce Załatw sprawę – E-usługi - E-usługi udostępniane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - w karcie usług opłaty środowiskowe w punkcie 6.05 Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Powrót na początek strony