Aktualności

Komunikat dotyczący zasad obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach

Szanowni Państwo, Mieszkańcy, Interesanci,

w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz pracowników, informuję, iż: od 22 marca 2021 r. (poniedziałek) do odwołania funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach będzie ograniczone.

Wejście do budynku będzie możliwe przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa ograniczającego ilość interesantów w budynku. 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu biurowym nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko.

W przypadku dużej liczby interesantów możliwe jest oczekiwanie przed budynkiem.

Jeżeli chcą Państwo dostarczyć dokumenty do urzędu (w godzinach pracy urzędu), proszę umieścić je w urnie, znajdującej się na parterze budynku Urzędu.

W pozostałych przypadkach zachęcam do korzystania z alternatywnych sposobów komunikowania się z urzędem: telefonicznie, poprzez korespondencję pisemną (tradycyjną) przez Pocztę Polską lub Kurierów, przez e-PUAP, e-mail: sekretariat@gminalosice.pl; tel. sekretariat : 83 306 88 21, Aplikacja Lupe

Kasa w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach funkcjonuje przy zachowaniu ograniczonej liczby interesantów i przy zachowaniu odległości.

Zachęcamy, aby wpłaty należności i opłat realizować w postaci płatności elektronicznych.

Numery kont bankowych:

Podatki, czynsz za dzierżawę, opłata za użytkowanie wieczyste, opłata skarbowa:

29 8038 0007 8888 8888 8888 8888

Opłata za odpady komunalne:

57 8038 0007 0010 1491 2000 0940.

Płatność za podatki lokalne:

Rekomendujemy dokonywanie płatności podatków i opłat lokalnych poprzez przelewy internetowe. 

Spotkania mieszkańców w ramach przyjęć interesantów zostają ograniczone do spraw niecierpiących zwłoki. Jednocześnie apelujemy do osób, które mają objawy przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, osłabienie) o nieprzychodzenie do Urzędu. Zachowajmy zdrowy rozsądek i wykażmy troskę o zdrowie swoje i innych.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 
(-) Mariusz Kucewicz 

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach czynny w poniedziałek od 900 do 1700, od wtorku do piątku od 730 do 1530.  

Nr pokoju

Wydział/Referat/Stanowisko

Pracownicy

Nr telefonu

6

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Małgorzata Jakimiuk

83 306 88 33

7

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej

Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego,

Kinga Malczuk


Małgorzata Wojtaś

 

83 306 88 24

8

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej

Leszek Szymczuk

83 306 88 25

15

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Anna Obidzińska-Stefaniuk
Ewa Frankowska

83 306 88 41

16

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Monika Łukaszuk

83 306 88 40

21

Sekretariat, Stanowisko ds. Gospodarczych i Administracji

Agnieszka Gawor

83 306 88 21

22

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej

Jerzy Walczyński

83 306 88 22

23

Sekretarz Miasta i Gminy Łosice 

Małgorzata Łaska 

83 306 88 23

24

Stanowisko ds. Obsługi Rady Miasta i Gminy

Wioleta Częstochowska

83 306 88 42

25/26

Wydział Finansowo-Budżetowy

Barbara Czarnocka
Joanna Kucewicz
Andrzej Misiowski
Ewa Stefaniuk 

83 306 88 45

27

Skarbnik Miasta i Gminy 

Marta Stasiuk

83 306 88 27

28

Kasa

Edyta Wyczółkowska 

83 306 88 38

29

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
Referat Podatków i Opłat

Kinga Węsierska

Grzegorz Omelańczuk

83 306 88 36

30

Referat Podatków i Opłat

Renata Popławska 
Ewelina Gut

83 306 88 37

36

Referat Spraw Obywatelskich, 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Wioleta Rekowska
Edyta Stolarczuk 

83 306 88 46

83 306 88 32

38

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Danuta Filipowicz

83 306 88 35

39

Stanowisko ds. kadr i płac

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 
Kierownik

Joanna Tymicka

Joanna Kamińska
Justyna Łęczycka

83 306 88 30

83 306 88 31

 

Łosickie Centrum Informacji 

Małgorzata Wojcieszuk

83 357 33 25

83 306 88 44

Powrót na początek strony