Aktualności

Kolejne konsultacje społeczne w sprawie uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Łosice

W Miejsko Gminnej – Bibliotece Publicznej w Łosicach odbyły się kolejne konsultacje społeczne w sprawie uchwały podjętej przez Radę Miasta i Gminy Łosice.

Kolejne konsultacje społeczne w sprawie uchwały dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Łosice odbyły się 31 marca 2023 r. w Miejsko Gminnej – Bibliotece Publicznej w Łosicach. W dalszym ciągu prowadziliśmy rozmowy i omówiliśmy diagnozę na potrzeby ww. uchwały biorąc pod uwagę strefy: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną. To były już ostatnie konsultacje przewidziane na tym etapie prac.

Powrót na początek strony