Jubileusz Złotych Godów

W Łosickim Domu Kultury małżeństwa z długoletnim stażem świętowały Złote Gody. Medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Jubilatom Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz w towarzystwie Kierownik USC Małgorzaty Jakimiuk i Sekretarz Małgorzaty Łaskiej.

Złote Gody to niezwykła rocznica, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Tegoroczna uroczystość odbyła się 13 września w  Łosickim Domu Kultury. Jubileusz świętowało 10 par z terenu Miasta i Gminy Łosice:

Hanna i Marian Chibowscy

Zofia i Zdzisław Hackiewiczowie

Jadwiga i Zbigniew Jóźwiukowie

Maria i Kazimierz Kozaczukowie

Irena i Stanisław Lipińscy

Janina i Czesław Łukaszukowie

Jadwiga i Józef Tomczukowie

Maria i Henryk Wołosowie

Wanda i Stanisław Wysoccy

Krystyna i Ireniusz Zabuscy         

Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale wręczył burmistrz Mariusz Kucewicz, któremu towarzyszyły: Małgorzata Jakimiuk - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łosicach i sekretarz - Małgorzata Łaska. Miłość, cierpliwość, kompromis i wytrwałość - to według małżonków recepta na szczęśliwe i długie życie. Listy gratulacyjne, kwiaty, życzenia, pamiątkowe zdjęcia, oraz koncert Konrada Górzyńskiego to dopełnienie uroczystości.

Powrót na początek strony