Inwentaryzacja źródeł ciepła w Łosicach

Informujemy, że w dniach od 19.07.2021 r. do 31.10.2021 r. na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, ankieterzy firmy GreenLynx przeprowadzą inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy. Ankieterzy posiadają stosowne upoważnienia Burmistrza oraz identyfikatory.

Ankietę można wypełnić również samodzielnie:

  • wypełniając ankietę elektroniczną dostępną na stronie https://forms.gle/QrwXVCtfyzcdKStw9,
  • wypełniając załączony formularz, oraz dostarczając go do Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach,
  • telefonicznie pod nr 600 803 730.

Zgodnie z uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. samorządy gminne z terenu województwa zobowiązane są do wykonania inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, tj. instalacji wytwarzania ciepła wykorzystywanego do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Inwentaryzacja ma charakter obowiązkowy dla każdego budynku/lokalu posiadającego ogrzewanie.

Dla lokali lub budynków, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, za sposób ogrzewania uznaje się wykorzystanie najbardziej emisyjnego źródła bezklasowego (nieekologicznego).

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Łosice realizowana jest w ramach programu ,,Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

mazowsze.png

Powrót na początek strony