Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Łosice

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, że w dniach od 15 lipca 2022 r. do 15 sierpnia 2022 r. będzie prowadzona inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wyrobów zawierających azbest na zasadach pomiarów i ankietyzacji.

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie nieruchomości na terenie miasta i gminy.

Właściciele nieruchomości proszeni są o udostępnienie następujących informacji:

  • nr działki ewidencyjnej, na której znajduje się odbiornik nieczystości płynnych
  • pojemność,
  • technologia wykonania zbiornika
  • rok budowy,
  • częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu roku

W przypadku posiadania na posesji wyrobów zawierających azbest zwracam się z prośbą o przygotowanie numeru działki ewidencyjnej, na której znajduje się wyrób.

Inwentaryzację będą przeprowadzać ankieterzy firmy „HYDROS” Jacek Sawicki z siedzibą
w Białymstoku posiadający imienne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice, dlatego też prosi się mieszkańców o udzielanie wszystkich niezbędnych informacji, które pozwolą na rzetelną i szczegółową inwentaryzację zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków i wyrobów azbestowych oraz nie utrudnianie ankieterom pracy na terenie nieruchomości (zamknięcie zwierząt domowych).

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice

  /-/Mariusz Kucewicz

Powrót na początek strony