Informacja w sprawie organizacji transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 Miasto i Gmina Łosice może zapewnić transport do punktów szczepień osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

transport szczepienia covid-19.png

Transport taki przeznaczony jest dla osób:

  • niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;

Potrzebę w zakresie transportu można zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach  nr telefonu 83 306 88 24, w poniedziałek od 9.30 do 16.30 od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00.

Zgłaszać mogą się osoby posiadające już wyznaczoną  datę i godzinę szczepienia.

Aktualności

Powrót na początek strony