Informacja o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuję XXXVIII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 12 maja 2021 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
 3. Stwierdzenie quorum,
 • Przedstawienie porządku obrad,
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o działaniach podjętych między sesjami
 • Burmistrza
 • Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
 1. Informacja z działalności Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Łosice za rok 2021;
 • w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/203/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice za 2021 rok;
 • w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego;
 • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zakrze, stanowiącej własność Gminy Łosice na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie;
 • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niemojki, stanowiącej własność Gminy Łosice na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie;
 • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stara Kornica w 2021 r. na realizację zadań  wynikających z projektu partnerskiego p.n.: „e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach: Korczew, Paprotnia, Stara Kornica”;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Korczew w 2021 r. na realizację zadań wynikających z projektu partnerskiego p.n.: „e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach: Korczew, Paprotnia, Stara Kornica”;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Paprotnia w 2021 r. na realizację zadań wynikających z projektu partnerskiego p.n.: „e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach: Korczew, Paprotnia, Stara Kornica”;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;
 • w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2021 r. na zapewnienie wkładu własnego Powiatu (Organizatora) w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice;
 • w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy
(-) Ewa Hornowska

W związku z panującą pandemią COVID-19 w sesji Rady Miasta i Gminy Łosice oprócz radnych, uczestniczyć będą osoby niezbędne do prawidłowego przebiegu obrad.

Informuję, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: Transmisja obrad sesji

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice
(-) Ewa Hornowska 

Powrót na początek strony