Aktualności

Informacja o XXXIX sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Przewodnicząca Rady Miasta zwołuję XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad,
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
  2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łosice;
  3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice;
  4) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice
(-) Ewa Hornowska

Powrót na początek strony