Informacja o XLVII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje XLVII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. ( czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 11.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) stwierdzenie quorum,
  2) przedstawienie porządku obrad,
  3) przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 29 listopada 2021 r. i z dnia 14 grudnia 2021 r.
 1. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
  1) Burmistrza,
  2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
 1. Sprawozdanie z działalności Łosickiego Centrum Informacji.
 2. Przegląd realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Łosice.
 3. Informacja z pracy M-G Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2022 rok;
  2) w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
  3) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice na 2022 rok;
  4) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2022;
  5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 - 2032;
  6) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku;
  7) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2022 – 2032 oraz budżetu gminy Łosice na rok 2022:
  a) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2022 – 2032;
  b) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej na 2022 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2032;
  d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok;
  e) przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2022 – 2032 oraz projektu uchwały budżetowej na 2022 rok przez Przewodniczących: Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego;
  f) dyskusja nad powyższymi projektami uchwał;
  g) przedstawienie ewentualnych wniosków;
  h) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami;
  i) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2022 – 2032;
  j) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2022.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice
Ewa Hornowska

Informuję, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCIFzGrc0AY4fL305uIvH3OQ

 

Powrót na początek strony