Aktualności

Informacja o XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice - 2021-12-14

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XLVI nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30.

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad.
 1. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe;
  2) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy części wsi Woźniki: Nowodomki;
  3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2021 -2032;
  4) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice

Ewa Hornowska

Informuję, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/channel/UCIFzGrc0AY4fL305uIvH3OQ

Powrót na początek strony