Informacja o XLIX sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje XLIX nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2022 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.45.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad.
 1. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
  2) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Łosice

Ewa Hornowska

Powrót na początek strony