Informacja o XLIII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice - 2021-09-30

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje XLIII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00.

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad.
  3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
  1) Burmistrza
  2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
 1. Stan bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łosice.
 2. Informacja z działalności Spółki Kom-Gaz Sp. z o.o. w Łosicach.
 3. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach.
 4. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 5. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego „Storczykowa łąka”;
  2) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Szańków, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz LIQUID SYSTEMS Sp. z o.o. w Warszawie;
  3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie;
  4) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/203/20 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice;
  5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łosice;
  6) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice
Ewa Hornowska

Informuję, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/channel/UCIFzGrc0AY4fL305uIvH3OQ

Powrót na początek strony