Informacja o XLII sesji - 2021-09-03

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje XLII nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 3 września 2021 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30.

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad.
  3) Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 6 lipca 2021r. i 29 lipca 2021r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice 
Ewa Hornowska

Powrót na początek strony