Harmonogramy odbioru śmieci w 2022 r.

Odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta i Gminy Łosice będzie odbywał się zgodnie z załączonymi harmonogramami.

W dniu odbioru odpadów prosimy o wystawianie pojemników/worków przy drodze, którą przejeżdża załoga odbierająca odpady do godz. 7:00. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania w sezonie zimowym możliwości dojścia/dojazdu do pojemników (odśnieżenie).

Terminy płatności:

  • za I kwartał w terminie do dnia 15 marca
  • za II kwartał w terminie do dnia 15 maja
  • za III kwartał w terminie do dnia 15 września 
  • za IV kwartał w terminie do dnia 15 listopada

Płatności należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach lub na rachunek bankowy nr 57 8038 0007 0010 1491 2000 0940.

Powrót na początek strony