Dofinasowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poprawa warunków przyrodniczych poprzez uzupełnienie nasadzeń krzewów w mieście, ogród tematyczny w Niemojkach, usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Umowy na dofinansowanie  tych działań podpisali dzisiaj w siedzibie  Starostwa Powiatowego Mariusz Kucewicz -Burmistrz Miasta i Gminy Łosice i z up. skarbnika miasta Ewa Stefaniuk z Kamilą Mokrzycką – Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu udział wzięli również Minister - Krzysztof Tchórzewski, Posłanka na Sejm RP Anna Maria Siarkowska, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach - Anna Kaszuba, Dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Siedlcach -  Agnieszka Kiljańczyk.

Fotografia przedstawia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice.

Powrót na początek strony