Dofinansowanie na zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości kamiennej wieży ratuszowej

Miasto i Gmina Łosice pozyskało dofinansowanie od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości kamiennej wieży ratuszowej z XVI w. znajdującej się na terenie parku im. Aleksandra Jagiellończyka w Łosicach,

Fundamenty wieży zostaną przykryte wzmocnioną taflą szkła, dzięki czemu możliwe będzie oglądanie zabytku, nie będzie on też narażony na zniszczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi.
Całkowita wartość inwestycji wyniesie 468 537,38 zł. z czego 250 000 zł zostanie pokryte z dotacji od Konserwatora Zabytków, a pozostałe środki z budżetu Miasta i Gminy Łosice.
Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma CETUS S.p. z.o.o. z Łosic.
Na realizację zadania wykonawca ma 5 miesięcy.
Powrót na początek strony