Aktualności

Budowa nowego centrum kulturalno - oświatowego w Biernatach Średnich

Ponad 800 tys. zł będzie kosztowała budowa nowego centrum kulturalno-oświatowego w Biernatach. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W ramach inwestycji zaplanowano budowę budynku, infrastruktury towarzyszącej i ciągów pieszo – jezdnych z miejscami parkingowymi.

29 lipca br. Mariusz Kucewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Łosice i Marta Stasiuk – Skarbnik Miasta i Gminy Łosice podpisali umowę z Krzysztofem Hinczem – Dyrektorem Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Łosicach na budowę centrum kulturalno - oświatowego w Biernatach Średnich. Budowa nowego obiektu realizowana jest w ramach zadania pn. Budowa i modernizacja, wraz z wyposażeniem, świetlic wiejskich na terenie Gminy Łosice w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zakres prac obejmuje budowę budynku z infrastrukturą towarzyszącą oraz ciągi pieszo – jezdne z miejscami parkingowymi. Całkowity koszt inwestycji to 824 150,43 zł. Zadanie dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Podpisanie umowy.

Powrót na początek strony