Aktualności

Bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „AKADEMIA DOSTĘPNOŚCI”

W imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH realizowanych w ramach projektu pn. „AKADEMIA DOSTĘPNOŚCI” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Kto może wziąć udział?

 • pracownicy administracji publicznej - należy posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia dowolnego kierunku oraz uczestniczyć nawet w niewielkim stopniu w procesie inwestycyjno-budowlanym lub planowaniu przestrzennym lub zagospodarowaniu przestrzennym - w tym również:
 • pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zajmujący się m.in. organizacją dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami;
 • pracownicy szpitali publicznych i innych publicznych placówek służby zdrowia uczestniczący w wyżej wymienionych procesach w kontekście dostępności architektonicznej;
 • pracownicy (funkcjonariusze) Państwowej Straży Pożarnej i pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (przede wszystkim pracownicy państwowych powiatowych inspektoratów sanitarnych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego) wykonujący zadania m.in. w zakresie zapewnienia dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami;
 • zarządcy dróg (w tym również GDDKiA) oraz Policja (jako organ bezpieczeństwa państwa) – podmioty te uzgadniają m.in. projekt planu miejscowego w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, co może mieć wpływ na dostępność przestrzeni i budynków dla osób niepełnosprawnych;
 • pracownicy PFRON lub Ośrodka Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA);
  • Koordynatorzy Dostępności i Członkowie zespołów ds. dostępności jako osoby zajmujące się przygotowaniem czy koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym m.in. w zakresie dostępności architektonicznej;
 • pracownicy (funkcjonariusze) Służby Więziennej czy Straży Granicznej wykonujący zadania m.in. w zakresie zapewnienia dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast jako inwestorzy w procesach inwestycyjno-budowlanych;
 • architekci (w tym architekci wnętrz i krajobrazu) – wystarczy posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia,
 • inżynierowie budownictwa – wystarczy posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia,
 • urbaniści – należy posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia dowolnego kierunku i zajmować się w zawodowo urbanistyką,

Realizacja i tematyka szkoleniowa:

Całe szkolenie składa się z dwóch nierozłącznych części – szkolenia w formie zdalnej (Moduł I) oraz szkolenia stacjonarnego (Moduł II).

W przypadku zebrania grup ok. 15-20 osobowych możemy zorganizować szkolenie zamknięte dla danej instytucji.

Moduł I

Odbywa się zdalnie w czasie rzeczywistym. Zajmuje 8 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 4 godz.) prowadzone w parach trenerskich.

Minimalna tematyka:

 • projektowanie uniwersalne,
 • dostępność przestrzeni i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami.

Najbliższe wolne terminy na szkolenie zdalne:

 

Termin

26-27.06.2023

28-29.06.2023

29-30.06.2023

03-04.07.2023

05-06.07.2023

06-07.07.2023

10-11.07.2023

12-13.07.2023

Moduł II

Odbywa się stacjonarnie i zajmuje 12 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 6 godz.) prowadzone przez trenera oraz osobę z niepełnosprawnością.

Minimalna tematyka:

 • symulowanie i doświadczanie różnych form niepełnosprawności w terenie i budynku w kontekście napotykanych barier i trudności (z wykorzystaniem symulatorów),
 • skuteczna komunikacja z inwestorami nt. potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami,
 • komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami,
 • analiza przykładowego projektu pod kątem dostępności,
 • mini-audyt dostępności.

Dla wszystkich uczestników projektu zapewniony będzie catering podczas szkolenia stacjonarnego oraz opcjonalny nocleg i kolacja (przy spełnieniu kryteriów).

Szkolenia stacjonarne odbywają się w różnych miastach w całej Polsce. Można w nich uczestniczyć dopiero po odbyciu szkolenia zdalnego.

Najbliższe wolne terminy na szkolenie stacjonarne w województwie mazowieckim i województwach sąsiednich:

Termin

Miejsce

29-30.06.2023

Warszawa

05-06.07.2023

Warszawa

10-11.07.2023

Warszawa

28-29.06.2023

Łódź

05-06.07.2023

Łódź

28-29.06.2023

Lublin

03-04.07.2023

Lublin

12-13.07.2023

Olsztyn

20-21.07.2023

Olsztyn

W celu wzięcia udziału w projekcie wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.akademiadostepnosci.pl/efz/

Szczegółowe informacje o Projekcie wraz z harmonogramem szkoleń znajdą się na stronie projektowej: www.akademiadostepnosci.pl

Plakat_Akademia_Dostępności_page-0001 (1).jpg

Powrót na początek strony