77. rocznica bitwy pod Jeziorami

W dniu 4 lipca 2021 r. odbyły się obchody 77. rocznicy bitwy 34. Pułku Piechoty 9. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, dowodzonego przez Stefana Wyrzykowskiego pseudonim „Zenon”, stoczonej z Niemcami 30 czerwca 1944 r. pod Jeziorami.

Przed rozpoczęciem uroczystości w Jeziorach delegacje złożyły kwiaty w Chotyczach pod pomnikiem upamiętniającym 24 Polaków rozstrzelanych 1 lipca 1944 roku przez niemieckiego okupanta.

Na zdjęciu widoczny jest pomnik ku czci pomordowanych usytuowany w Chotyczach Złożono przed nim kwiaty i zapalono znicze.

Pod pomnikiem w Jeziorach kwiaty złożyli:

 • Delegacja Samorządu Miasta i Gminy Łosice,
 • Delegacja Starostwa Powiatowego w Łosicach,
 • Delegacja Samorządu Gminy Huszlew,
 • Podpułkownik Marcin Zimny Dowódca Batalionu Zmechanizowanego Biała Podlaska I Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej oraz Podpułkownik Bolesław Kozielski reprezentujący generała dywizji doktora Jarosława Gromadzińskiego, dowódcę 18 Dywizji Zmechanizowanej im. generała broni Tadeusza Buka w Siedlcach,
 • Major Paweł Majchrowski reprezentujący podpułkownika Mariusza Misiurę, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Siedlcach,
 • Podporucznik Krzysztof Zembrzuski reprezentujący podpułkownika Mariusza Koconia, dowódcę 53 Batalionu Lekkiej Piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Siedlcach,
 • Delegacja Komendy Powiatowej Policji w Łosicach,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki Andrzej Wybranowski,
 • Delegacja Podlasko-Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego – Towarzystwo Strzeleckie w Konstantynowie,
 • Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej,
 • Maciej Falkiewicz.

Znicz zapaliła Delegacja XXVII Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Siedlcach.

Minutą ciszy uczczono śmierć ś. p.  Janusza Suchnickiego ps. „Matros II”, ostatniego żołnierza Oddziału Partyzanckiego „Zenona”, który zmarł 4 lutego tego roku w Działach Czarnowskich w wieku 95 lat. Był uczestnikiem walk 34. Pułku Piechoty AK z Niemcami podczas Akcji „Burza”. 30 czerwca 1944 roku został ranny w bitwie pod Jeziorami. Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym! Cześć Jego Pamięci!

Po złożeniu kwiatów Michał Szysz wykonał na trąbce utwór „Śpij Kolego”.

Mszę Święta odprawił ksiądz Paweł Padysz (którego stryjeczny dziadek Władysław Padysz ps. „Gołąb” służył w Oddziale „Zenona”)  – wikariusz parafii pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach.

Waldemar Kosieradzki, właściciel Muzeum Historii i Tradycji w Łosicach, członek Kawalerii Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji, przedstawił życiorys kapelana Oddziału „Zenona” – księdza Jana Karnickiego, ps. „Miś”.

Uczestnicy obchodów mogli obejrzeć wystawę ekspozycji radiostacji konspiracyjnych zorganizowaną przez Romana Kasprowicza.

Wśród Gości wydarzenia znaleźli się także:

 • Sławomir Kapitan - Dziekan Dekanatu Łosickiego, proboszcz parafii pw. św. Króla Zygmunta w Łosicach,
 • Andrzej Kosieradzki Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa,
 • Robert Więckowski – Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa,
 • Janusz Kobyliński – Starosta Powiatu Łosickiego,
 • Michał Michaluk – Wicestarosta Powiatu Łosickiego,
 • Ewa Hornowska – Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice
 • Radni Miasta i Gminy Łosice,
 • Radni Powiatu Łosickiego.

Nie zabrakło też rodzin żołnierzy z Oddziału „Zenona” oraz członków Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego Zenona 34. Pułku piechoty AK dowodzonego przez Stefana Wyrzykowskiego ps. Zenon.

Podczas uroczystości obecna była Kawaleria Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji pod dowództwem komendanta Andrzeja Nowaka.

Organizatorami wydarzenia byli:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz,
 • Łosicki Dom Kultury,
 • Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji.

Dzień wcześniej, 3 lipca 2021 r., odbył się VI Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakiem 34. Oddziału Partyzanckiego „Zenona”. Trasa liczyła ponad 80 km.

Z okazji obchodów, na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Łosice wpłynął list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który dostępny jest pod adresem https://gminalosice.pl/pl/aktualnosci/77-rocznica-bitwy-pod-jeziorami-list-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego.html.

Powrót na początek strony