230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Łosickie obchody Święta uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się Mszą Św. odprawioną w kościele pw. Św. Zygmunta Króla przez Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Siedleckiej Ks. Mariusza Zaniewicza.
Kwiaty przy pomniku upamiętniającym dwusetną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja złożyła Delegacja reprezentująca Posła Krzysztofa Tchórzewskiego i Senatora Waldemara Kraski oraz Delegacje Samorządu Powiatu Łosickiego, Samorządu Miasta i Gminy Łosice, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej i I Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Płomienie” działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łosicach.
Powrót na początek strony