Aktualności

„Budzik aktywności” - zapraszamy do udziału w projekcie

Centrum Edukacyjne Żelazna realizuje na terenie powiatu łosickiego unijny projekt „ Budzik aktywności”.

Projekt „ Budzik aktywności” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20200 ( Nr PRMA.09.01.00-14-d499/19)

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 350 osób z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 5 powiatów województwa mazowieckiego: mińskiego, siedleckiego, łosickiego, otwockiego, sokołowskiego, która wpłynie na wzmocnienie kompetencji społecznych oraz zwiększenie gotowości zatrudnieniowej uczestników projektu.

Projekt to połączenie:

 • standardowych form wsparcia – nastawionych na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy
 • aktywizacji cyfrowej w ujęciu prawidłowych relacji społecznych i zawodowych
 • innowacyjnej „Metody Pomosty” stwarzającej możliwość budowania kapitału społecznego uczestników projektu i realizacji ciekawych działań (mini-projektów) z wykorzystaniem mini-grantów na rzecz i z udziałem środowiska lokalnego uczestników (2500 zł)

Do projektu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria:

 • są w wieku 18-64 lata oraz posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo
 • zamieszkują na terenie powiatu : mińskiego, otwockiego, siedleckiego, łosickiego lub sokołowskiego
 • korzystają z pomocy MOPS, OPS, PCK itp.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:

 • Indywidualna diagnoza Uczestników projektu (Psycholog, Doradca zawodowy, Coach)
 • Warsztaty i Treningi grupowe (np. Aktywizacji zawodowej, Autoprezentacji , Generator pomysłów)
 • Aktywizacja zawodowa (np. kurs ogrodnictwa, stylizacji paznokci)
 • Aktywizacja cyfrowa w aspekcie aktywizacji społecznej i zawodowej (kurs komputerowy ECDL).

Możliwe dodatkowe formy wsparcia:

 • Job coaching – dla osób podejmujących zatrudnienie
 • Trener pracy – dla osób z niepełnosprawnościami
 • Płatny Staż
 • Wolontariat
 • Indywidualny coaching cyfrowy face-to-face

Zapewniamy:

 • opiekę nad dziećmi uczestników projektu podczas zajęć wraz z cateringiem ( dzieci do lat 7 )
 • ubezpieczenie OC i NNW
 • obiad i bufet kawowy w trakcie zajęć grupowych
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia grupowe

Zapisy oraz informacje:

Centrum Edukacyjne Żelazna
ul.Hoża 66/68, 00-682- Warszawa, biuro@cezelazna.pl, tel. 577-997-488

Możliwe szkolenia zawodowe:

 • Stylizacja paznokci - organizacja zajęć
 • Stylista fryzur - organizacja zajęć
 • Wizażysta - stylista - organizacja zajęć
 • VLOS - operator dronów w zasięgu wzroku - organizacja zajęć
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc - organizacja zajęć
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - organizacja zajęć
 • Sternik motorowodny - organizacja zajęć
 • Trening adaptacji z elementami survivalu - organizacja zajęć
 • Kurs pierwszej pomocy BLS/AED - organizacja zajęć
 • Opiekun osób starszych - organizacja zajęć
 • Kurs ogrodniczy - organizacja zajęć
 • Rękodzieło - organizacja zajęć
 • System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych - organizacja zajęć
 • ECDL moduł ecitizen - organizacja zajęć
 • ECDL S7 Współpraca online - organizacja zajęć
Powrót na początek strony