Aktualności

 • Informacja o XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice - 2021-12-14

  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XLVI nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30.

 • Zapraszamy na VII Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy

  18 grudnia w Parku Miejskim im. Króla Aleksandra Jagiellończyka odbędzie się VII Łosicki Jarmark Bożonarodzeniowy.

 • Wsparcie nauki zdalnej

  Miasto i Gmina Łosice w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

 • Zapraszamy na Szlak Stefana Żeromskiego

  Ten wybitny, polski pisarz, autor Przedwiośnia, Popiołów, Wiernej rzeki, przebywał na ziemi łosickiej w okresie od 2 grudnia 1889 r. do 17 sierpnia 1890 r. jako guwerner Adasia Rzążewskiego w majątku Łysów. Niejednokrotnie gościł też w patkowskim dworze, czy niemojskim kościele, gdzie z lubością poznawał okolicznych mieszkańców, podpatrywał ich zwyczaje i delektował podlaską gościnnością. Ziemia Łosicka zrobiła na młodym literacie wyjątkowo duże wrażenie, nic więc dziwnego, że bardzo często tereny te stawały się tłem wydarzeń opisywanych w jego dziełach, tak samo jak poznane tu osoby stawały się pierwowzorami bohaterów jego utworów.

 • Oferta pracy w firmie Pronar.

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

 • Zapraszamy na otwarcie Szlaku Stefana Żeromskiego

  Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Łosicach oraz Nieformalna Grupa Szalone Niemojki serdecznie zapraszają w piątek 26 listopada o godz. 14:00 na otwarcie szlaku Stefana Żeromskiego. Wspólnie podążymy śladem jego wędrówek, na własne oczy zobaczmy miejsca będące niemymi świadkami spotkań z wybitnym pisarzem i odkryjemy na nowo okolicę w której zakochał się sam Żeromski.

 • Informacja o XLV sesji - 2021-11-29

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zwołuje XLV sesję Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00.

 • Renowacja zieleńca miejskiego w Łosicach zakończona

  Nowe alejki, ławeczki i oświetlenie, to tylko niektóre z elementów infrastruktury o jaką wzbogacił się oddany niedawno do użytku zieleniec miejski. Metamorfoza obiektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 • Informacja

  Urząd Miasta i Gminy w Łosicach informuje, że w dniu 5 listopada br. składanie wniosków o wydanie lub odbiór dowodu osobistego będą możliwe tylko do godz. 12:00. Utrudnienia związane są z wdrożeniem nowej wersji systemu RDO.

Powrót na początek strony