Poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych na obszarze rewitalizowanym, dzięki odnowie tkanki mieszkaniowej bloków komunalnych/socjalnych ul. Czarkowskiego 4 i Kilińskiego 8

Miasto i Gmina Łosice realizuje projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych na obszarze rewitalizowanym, dzięki odnowie tkanki mieszkaniowej bloków komunalnych/socjalnych ul. Czarkowskiego 4 i Kilińskiego 8”.

RPO loga 2.png

Umowa RPMA.06.02.00-14-9760/17-00 z dnia 27.06.2018 r.

Celem projektu jest odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie wspólnych części budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W ramach projektu planowany jest remont oraz termomodernizacja dwóch budynków komunalnych/ socjalnych przy ul. Czarkowskiego 4 i Kilińskiego 8, zlokalizowanych na terenie objętym rewitalizacją na podstawie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Łosice do 2023 r.

Liderem (Wnioskodawcą) projektu jest Miasto i Gmina Łosice, zaś Partnerem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Niemojkach.

Wartość całkowita projektu: 735 122,78 zł
Dofinansowanie z UE: 498 434,00 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 106 807,28 zł

Dofinansowanie termomodernizacja.png

 

Powrót na początek strony