e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia i Stara Kornica

Celem niniejszego projektu będzie rozwój e-usług , świadczonych na rzecz mieszkańców przez Miasto i Gminę Łosice, Gminę Korczew, Gminę Paprotnia i Gminę Stara Kornica.

Cele szczegółowe:

 1. Budowa nowoczesnego systemu umożliwiającego świadczenie e-usług,

 2. Integracja systemu z platformami finansowo-księgowymi urzędów,

 3. Doposażenie urzędów w niezbędny sprzęt teleinformatyczny,

 4. Poprawa bezpieczeństwa przesyłu danych oraz systemów IT,

 5. Zintegrowanie systemów komputerowych w celu możliwości świadczenia e-usług.

W ramach projektu zostanie wdrożony jednolity system składający się z kilku modułów, m. in.

 • Budżet partycypacyjny,

 • Zgłaszania problemów w infrastrukturze gminnej,

 • e - Komunikaty

 • e - Harmonogram odbioru odpadów

 • e - Propozycje do budżetu

 • e - powiadomienia sms

 • e - podatki

 • e - formularze.

Całkowita wartość projektu: 1 755 611, 40 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 1 396 489,12 PLN.

Powrót na początek strony