Wykaz telefonów

Godziny urzędowania Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach

 poniedziałek

  900-1700

 wtorek-piątek

  730-1530

 

Nr pokoju Wydział/Referat/Stanowisko Pracownicy Nr telefonu
6 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Jakimiuk 83 306 88 33
7 Referat Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Komunalnej
Kinga Malczuk 83 306 88 24
7 Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego,
Sprawy Mieszkaniowe
Małgorzata Wojtaś 83 306 88 24
8 Referat Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Komunalnej

Leszek Szymczuk
Patryk Klauziński

83 306 88 25
15 Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Anna Obidzińska-Stefaniuk
Ewa Frankowska
83 306 88 41
16 Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Monika Łukaszuk 83 306 88 40
21 Sekretariat, Stanowisko ds. Gospodarczych i Administracji Agnieszka Gawor 83 306 88 21
22 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Komunalnej
Jerzy Walczyński 83 306 88 22
23 Sekretarz Miasta i Gminy Łosice  Małgorzata Łaska  83 306 88 23
24 Stanowisko ds. Obsługi Rady Miasta i Gminy Wioleta Częstochowska 83 306 88 42
25/26 Wydział Finansowo-Budżetowy Magdalena Grzesiuk
Joanna Kucewicz
Andrzej Misiowski
Ewa Stefaniuk
83 306 88 45
27 Skarbnik Miasta i Gminy  Marta Stasiuk 83 306 88 27
28 Kasa Edyta Wyczółkowska  83 306 88 38
29 Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi Kinga Węsierska 83 306 88 36
29 Referat Podatków i Opłat Grzegorz Omelańczuk 83 306 88 36
30 Referat Podatków i Opłat Renata Popławska 
Ewelina Gut
83 306 88 37
36 Referat Spraw Obywatelskich,  Wioleta Rekowska
83 306 88 46
36 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Edyta Stolarczuk 83 306 88 32
38 Kierownik Referatu Podatków i Opłat Danuta Filipowicz 83 306 88 35
39 Stanowisko ds. kadr i płac Joanna Tymicka 83 306 88 30
39 Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych  Joanna Kamińska 83 306 88 31
39 Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Justyna Łęczycka 83 306 88 31
Łosickie Centrum Informacji

Małgorzata Wojcieszuk

577 033 002
Komendant Straży Miejskiej  Tomasz Zienkiewicz 83 306 88 43
605 431 439
Straż Miejska Piotr Księżopolski 83 306 88 43
Portiernia  83 306 88 26
Sprzątaczki
Powrót na początek strony