Wykaz telefonów

Godziny urzędowania Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach

 poniedziałek

  900-1700

 wtorek-piątek

  730-1530

 

 

Nr pokoju

Wydział/Referat/Stanowisko

Pracownicy

Nr telefonu 

6

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Edyta Stolarczuk

Wioleta Rekowska

83 306 88 33

83 306 88 32

7

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej

Anna Obidzińska-Stefaniuk

83 306 88 24

7

Stanowisko ds. OC i Zarządzania Kryzysowego

Małgorzata Wojtaś

83 306 88 24

8

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej

Leszek Szymczuk
Patryk Klauziński

83 306 88 25

15

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Ewa Frankowska
Anna Sobczuk

83 306 88 41

16

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska

Monika Łukaszuk

83 306 88 40

21

Sekretariat, Stanowisko ds. Gospodarczych i Administracji

Agnieszka Gawor

83 306 88 21

22

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej

Kinga Malczuk

Anna Jaszczuk

83 306 88 22

23

Sekretarz Miasta i Gminy Łosice 

Małgorzata Łaska

83 306 88 23

24

Stanowisko ds. Obsługi Rady Miasta i Gminy

Wioleta Częstochowska

83 306 88 42

25/26

Wydział Finansowo-Budżetowy

Magdalena Grzesiuk
Joanna Kucewicz
Andrzej Misiowski
Ewa Stefaniuk 

83 306 88 45

27

Skarbnik Miasta i Gminy

Marta Stasiuk

83 306 88 27

28

Kasa

Edyta Wyczółkowska

83 306 88 38

29

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Kinga Węsierska

83 306 88 36

30

Referat Podatków i Opłat

Ewelina Gut
Beata Tarkowska

83 306 88 37

30

Referat Podatków i Opłat

Katarzyna Kiepuszewska

83 306 88 36

38

Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Renata Popławska

83 306 88 35

39

Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 

Joanna Kamińska 

83 306 88 31

39

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Justyna Łęczycka

83 306 88 31

39

Stanowisko ds. kadr i płac

Joanna Tymicka

83 306 88 30

Kierownik Łosickiego Centrum Informacji 

Łukasz Wiesner

83 306 88 72

 

Łosickie Centrum Informacji

Marzena Gromysz
Małgorzata Wojcieszuk

83 306 88 72

Portiernia 

83 306 88 26

Komendant Straży Miejskiej 

Tomasz Zienkiewicz 

605 431 439
83 306 88 43

Straż Miejska 

Piotr Księżopolski 

83 306 88 43

Powrót na początek strony