Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach

Podatki i opłaty lokalne:

29 8038 0007 8888 8888 8888 8888

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

57 8038 0007 0010 1491 2000 0940

Wadia i zabezpieczenia wykonania umów:

86 8038 0007 0010 1491 2000 0030

Powrót na początek strony