Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach

Wykaz rachunków bankowych w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice:

  1. Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych - rachunek bankowy nr 29 8038 0007 8888 8888 8888 8888
  2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - rachunek bankowy nr 57 8038 0007 0010 1491 2000 0940
  3. Wadia i zabezpieczenia wykonania umów - rachunek bankowy nr 86 8038 0007 0010 1491 2000 0030
Powrót na początek strony