Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 19.412,92 zł”.

0x0.png

Powrót na początek strony