Poprawa warunków przyrodniczych poprzez uzupełnienie nasadzeń krzewów, pielęgnację drzew i stworzenie miejsc lęgowych ptaków na terenie miasta Łosice

Plakat informacyjny.

Powrót na początek strony