Publiczny Internet dla każdego w Łosicach

 Na zdjęciu znajdują się trzy logotypy: Funduszy Europejskich i "Polska Cyfrowa", flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z podpisem "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego"

Miasto i Gmina Łosice realizuje projekt pn. „Publiczny Internet dla każdego w Łosicach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Umowa POPC.01.01.00-14-0066/19-00

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w  możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Projekt obejmuje budowę hotspotów na terenie Miasta Łosice w miejscach publicznych.

Lokalizacja Punktów Zewnętrznych (9 szt.):

  • dworzec PKS, plac zabaw przy ul. Majora Zenona,
  • Plac Zabaw Nivea,
  • Targowica,
  • Park im. Króla Aleksandra Jagiellończyka,
  • Zalew Łosicki,
  • teren Łosickiego Centrum Informacji,
  • teren Łosickiego Domu Kultury,
  • teren Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

Lokalizacja punktów wewnętrznych (2 szt.): Urząd Miasta i Gminy w Łosicach, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Łosicach.

Wartość całkowita projektu: 64 368,00 zł
Dofinansowanie z UE: 51 494,40 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 12 873,60 zł

Powrót na początek strony