Modernizacja zieleńca

Wkrótce rozpocznie się renowacja i modernizacja zieleńca przy cmentarzu żydowskim.

Mieszkańcy wielokrotnie prosili o renowację tego miejsca. Ten teren w centrum miasta od dziesięcioleci ulegał stopniowej degradacji. W ostatnich latach poddany został częściowej pielęgnacji, umieszczono tam ławki i kosze, regularnie było wykonywane koszenie i przycinanie drzewostanu. Mimo to, aby zieleniec stał się miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym dla mieszkańców konieczny był większy remont.

Modernizacja i renowacja terenu obejmie m. in.:

  • wykonanie nowej nawierzchni chodników;
  • montaż oświetlenia;
  • wykonanie nasadzeń zielenią niską i wysoką;
  • montaż małej architektury: ławek i koszy na śmieci.

W przetargu na realizację zadania zostały złożone trzy oferty. Wygrał Zakład Handlowo Usługowy “CZAREX” z Łosic, który przedstawił najniższą ofertę.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 574 410,00 zł.

Inwestycja zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000 zł, pozostała kwota pochodzi z budżetu Miasta i Gminy Łosice.

Na realizację zadania wykonawca ma czas do końca października tego roku.

Na zdjęciu znajdują się trzy logotypy: Funduszy Europejskich i "Polska Cyfrowa", flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z podpisem "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego"

Powrót na początek strony