Oferta 4 - Chotycze

Obiekt po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Chotyczach składający się z budynku oświatowego, w części dwukondygnacyjnego o pow. użytkowej 893,5 m2, sali gimnastycznej z zapleczem o pow. użytkowej 548,7 m2, kubaturze 3967,0 m3, usytuowany na działkach oznaczonych nr 203/2 oraz części nr 202/2 o łącznej pow. 0.5057 ha położonych w Chotyczach 71. Nieruchomość wyposażona w sieć energetyczną, wodociągową, telefoniczną, kanalizację lokalną, CO lokalne. Obiekt funkcjonował jako szkoła do końca roku szkolnego 2015/2016. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice, nieruchomość przeznaczona pod usługi oświaty z możliwością przeznaczenia obiektów po zlikwidowanej szkole na cele mieszkaniowe lub usługi nieuciążliwe.

Na terenie nieruchomości, na części działki nr 202/2 o pow. ca 0,1243 ha znajduje się budynek mieszkalny 71A, zamieszkały przez najemców, niebędący przedmiotem oferty. Obiekt ogrodzony, posiada wspólny wjazd. Dobra lokalizacja, przy drodze wojewódzkiej Łosice-Biała Podlaska.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta i Gminy Łosice, obiekt szkolny przeznaczony do wydzierżawienia w drodze przetargu na okres 6 lat. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny 5000 zł plus podatek VAT 23%. 

Powrót na początek strony