Oferta 3 - Łosice

Gmina Łosice oferuje do zagospodarowania nieruchomość niezabudowaną składającą się z działek nr 1832/2 i nr 1835/2 o łącznej pow. 2,7398 ha, położoną w Łosicach przy ul. Czarkowskiego, stanowiącą własność Gminy Łosice. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr SI2S/00015525/1. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów, wolne od obciążeń.

W/w działki znajdują się w odległości około 1 km przy trasie Łosice – Niemojki oraz w odległości około 1 km od drogi krajowej Lublin – Białystok. Nieruchomość usytuowana w zasięgu sieci wodociągowej i elektrycznej, ma kształt prostokąta i obecnie nie jest użytkowana. Przedmiotowe działki są wyłączone z produkcji rolnej czyli odrolnione.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice przedmiotowy teren przeznaczony jest pod przemysł, składy i bazy przedsiębiorstw z dopuszczeniem lokalizacji mieszkań służbowych.

Powrót na początek strony