Informacje dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

każdy dobry samorząd dba o zadowolenie swoich mieszkańców i przychylność osób z zewnątrz. Podstawą jest zawsze zapewnienie godnych warunków socjalnych, odpowiedniej edukacji i dostęp do dóbr kultury. Dziś wiemy również, że należy stawiać na rozwój gospodarczy. Stwarzać dobre warunki i odpowiednią atmosferę dla przedsiębiorców.

Dlatego serdecznie zapraszam do zapoznania się z preferencjami podatkowymi obowiązującymi na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz do założenia swojej działalności gospodarczej właśnie tutaj.

Zachęcam do zapoznania się z opiniami przedsiębiorców, którzy związali swój biznes z Łosicami.

 

Z wyrazami szacunku

Mariusz Kucewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice

 

Na terenie Miasta i Gminy Łosice od kilku lat obowiązują najniższe stawki podatku od środków transportowych, jakie mogły być uchwalone przez Radę Miasta i Gminy uwzględniając stawki określone w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P. poz. 941). Miasto i Gmina Łosice znalazły się na 11. miejscu w Rankingu stu gmin przyjaznych transportowi opracowanym przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. http://branza.zmpd.pl/strona.php?str_id=4458 

Do pobrania na dole strony Uchwała Nr XL/284/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku na terenie Miasta i Gminy Łosice.

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/283/17 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Uchwała do pobrania na dole strony.

Rada Miasta i Gminy Łosice wprowadziła również zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta i Gminy Łosice. Ze zwolnień mogą korzystać podatnicy realizujący nowe inwestycje oraz zwiększający zatrudnienie w związku z tymi inwestycjami.

Uchwała Nr XXIII/164/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta i Gminy Łosice.

 

Miasto i Gmina Łosice od kilku lat jest w grupie nielicznych samorządów, które mają najniższy w kraju podatek od usług transportowych. Dzięki temu, w gminie zamieszkałej przez ponad 11 tys. mieszkańców zarejestrowanych jest więcej niż 100 podmiotów gospodarczych świadczących różne usługi transportowe. To wielka siła naszej miejsko-wiejskiej gminy i potencjał, który zamierzamy rozwijać.

Nie bez powodu też region łosicki określany jest jako pieczarkarskie zagłębie Polski, a tutejsi przedsiębiorcy uznawani są za krajowych liderów w produkcji grzybów jadalnych oraz profesjonalnej okrywy torfowej do uprawy pieczarek. Produkowane w naszym regionie grzyby trafiają do odbiorców z całej Europy. To tutaj powstały i powstają największe i najnowocześniejsze w świecie pieczarkarnie, z których słusznie jesteśmy dumni.

Gmina Łosice jest przyjazna transportowcom - potwierdza to certyfikat „Gmina Przyjazna Transportowi Drogowemu” przyznany przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Wyróżnienia te przyznawane są samorządom, które obniżają stawki podatku od środków transportu do możliwie najniższego poziomu wynikającego z przepisów prawa.

Certyfikat przyznany Miastu i Gminie Łosice wręczył Burmistrzowi Mariuszowi Kucewiczowi Prezes Stowarzyszenia Jan Buczek, podczas spotkania, które odbyło się 6 lutego 2017 r. w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Łosicach.

od lewej: Bogdan Kasjaniuk, Zbigniew Sawtyruk, Danuta Oleksiuk, Dariusz Moczulski i Dominik Domański.

Opinia transportowców jest dla nas bardzo ważna!

 

Powrót na początek strony