Aktualności

Seminarium sieciujące dla Partnerstw CWD+

Mariusz Kucewicz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice i Joanna Kamińska – Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych uczestniczyli w szkoleniu w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus.

Mariusz Kucewicz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice i Joanna Kamińska – Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych uczestniczyli w seminarium sieciującym w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, które odbyło się 29-30 listopada 2022 r. w Serocku. Seminarium było połączone z warsztatami tematycznymi oraz panelem dyskusyjnym, który prowadzili eksperci z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Związku Miast Polskich, Departamentu Współpracy Terytorialnej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacji Funduszu Współpracy. Poruszono tematy: stanu realizacji projektu CWD Plus, przemiany energetycznej i produkcji odnawialnych źródeł energii, planowanie wspólnych projektów infrastrukturalnych i transportowych, rozwoju przedsiębiorczości, zwiększanie potencjału gospodarczego i społecznego partnerstwa, ekonomiczne rozwijanie usług edukacyjnych i społecznych, pobudzenie lokalnego rozwoju gospodarczego przy wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, funduszy europejskich w perspektywie 2021-2027.

Powrót na początek strony