Regionalna konferencja RPO WM 2014 – 2020 pt. „Przyszłość Mazowsza z Funduszami Europejskimi”

Mariusz Kucewicz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice i Joanna Kamińska – Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych przedstawili zrealizowane inwestycje ze środków UE.

28 listopada 2022 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Siedlcach odbyła się cykliczna regionalna konferencja RPO WM 2014 – 2020 pt. „Przyszłość Mazowsza z Funduszami Europejskimi”. Beneficjenci z subregionu siedleckiego omówili projekty zrealizowane ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Mariusz Kucewicz Burmistrz Miasta i Gminy Łosice i Joanna Kamińska – Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych przedstawili inwestycje zrealizowane ze środków UE w mieście i gminie Łosice.

Powrót na początek strony