Aktualności

Nowe instalacje elektryczne dla S.O ROD „Nad Toczną”, modernizacja oświetlenia w centrum miasta i poprawa efektywności energetycznej magistratu oraz Łosickiego Domu Kultury – to zadania na które dostaliśmy dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego.

Stosowne umowy na realizację działań podpisał z Janiną Ewą Orzełowską - Członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mariusz Kucewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Łosice oraz Marta Stasiuk Skarbnik Miasta i Gminy Łosice. Ogólna kwota dofinansowania to aż 1 096 173,71 zł.

Dziewiątego czerwca w Łosickim Domu Kultury zostały podpisane umowy na cztery projekty: Mazowsze dla Sołectw w którym kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł i będzie przeznaczona na zagospodarowanie działki gminnej  w Woźnikach. Dofinansowano również projekt Mazowsze dla działkowców a pozyskana kwota to 8 000 zł przeznaczone na wykonanie instalacji elektrycznej dla ROD nad Toczną i obejmuje położenie linii zasilających i podłączenie 16 podliczników oraz prace towarzyszące. Pozostałe środki na realizację zadania będą finansowane z budżetu Miasta i Gminy Łosice w kwocie 8 000 zł oraz 4 000 zł stanowiące środki własne stowarzyszenia.

Kolejną ważną inwestycją w mieście Łosice będzie kontynuacja wymiany oświetlenia na które fundusz Mazowsza przeznaczył 100 000 zł z programu Mazowsze dla klimatu. W ramach tego zadania zostanie wymienionych 30 kompletów lamp sodowych na lampy energooszczędne – LED i będzie to kontynuacja działań podjętych w 2019 r.

Duże zmiany czekają Urząd Miasta i Gminy w Łosicach oraz Łosicki Dom Kultury, które w ramach dofinansowanie z RPO WM  2014 – 2020 w kwocie 978 173,71 zł przejdą termomodernizację. Projekt zakłada docieplenie stropodachów obu budynków i pokrycie ich papą termozgrzewalną. Zaplanowano również wymianę drzwi wejściowych oraz oświetlenie na energooszczędne typu LED. Poza tym przewidziana jest także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejników na nowe z zaworami termostatycznymi i montaż ciepłomierzy. Kocioł węglowy w urzędzie zostanie wymieniony na instalację gazową, a w Łosickim Domu Kultury  zostanie wykonana nowa kotłownia opalana gazem ziemnym wysokometanowym. Oba budynki wyposażone zostaną  w instalację fotowoltaiczną. Inwestycja niewątpliwie wpłynie na poprawę komfortu przebywania w tych obiektach – pracowników i interesantów. Ulegnie  zmniejszeniu koszt ogrzewania co wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, a tym samym pozytywnie oddziała na zdrowie mieszkańców.

 Fotografia przedstawia od lewej  Janinę Ewę Orzełowską, Mariusza Kucewicza, Martę Stasiuk.

Powrót na początek strony