Jestem eko - zaproszenie na szkolenie z segregacji odpadów oraz na warsztaty recyklingowe

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku, wraz z partnerami projektu Łosickim Domem Kultury, Miastem i Gminą Łosice oraz Powiatowym Stowarzyszeniem Animatorów Kultury w Łosicach zapraszają Mieszkańców Miasta i Gminy Łosice do udziału w bezpłatnym projekcie JESTEM EKO (szkolenie „Segregacja odpadów” oraz „Warsztaty recyklingowe - projektowanie i tworzenie przedmiotów użytkowych”)

Miejsce: Świetlica wiejska w Rudniku.
Liczba osób: 15 osób (jedna grupa)
Termin realizacji: do 30.09.2021r. (4 spotkania)

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, prosimy złożyć osobiście u Sołtysa Sołectwa Rudnik lub przesłać podpisany skan na adres e-mail: kgw.rudnik@wp.pl najpóźniej do dnia 29 lipca 2021 roku  do godz. 15.00.

Szczegóły oraz formularze zgłoszeniowe dostępne na www.gminalosice.pl oraz u Sołtysa Wsi Rudnik

Powrót na początek strony