Nowe miejsce integracji mieszkańców w Łuzkach

Informacja o zrealizowanym projekcie „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w miejscowości Łuzki.

Zadanie pn. Aktywna integracja mieszkańców miejscowości Łuzki współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Powrót na początek strony